Trang chủ / Bài viết / Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Công Bố Thông Tin: Ứng viên thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Công Bố Thông Tin: Ứng viên thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Ứng viên thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1/Ông Nguyễn Vương Quốc ==> Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

2/Bà Hồ Thị Cẩm Vân ==> Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

3/Bà Nguyễn Thị Thu Hiền ==> Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

4/Bà Phan Thị Bích Tuyên ==> Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.