Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/03/2022.

     Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.