Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

     Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM trân trọng thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Thành Viên HĐQT của Ông Nguyễn Hạnh Phúc kể từ ngày 2/6/2017 và tạm thời Ông Trương Tiến Dũng sẽ tiếp nhận vị trí Thành Viên HĐQT kể từ ngày 2/6/2017.

     Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm tại đây