Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công bố thông tin về việc hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền bổ sung người thực hiện công bố thông tin

Công bố thông tin về việc hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền bổ sung người thực hiện công bố thông tin

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh Công bố thông tin về việc Hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền bổ sung người thực hiện công bố thông tin.

     Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.