Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới người nội bộ

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới người nội bộ

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm mới người nội bộ của Công ty kể từ ngày 24/12/2020.

     Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm tại đây.