Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo thường niên / Công bố báo cáo thường niên năm 2018

Công bố báo cáo thường niên năm 2018

     Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.