Trang chủ / Công bố thông tin (page 5)

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023. Vui lòng xem chi tiết và tải file Tại Đây .

Đọc thêm

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25/4/2023. Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông …

Đọc thêm

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về công tác cán bộ của Công ty và Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về công tác cán bộ của Công ty; Quyết định số 04/QĐ-LT-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Huỳnh Thị …

Đọc thêm

Báo cáo tài chính Quí I năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quí I năm 2023. Vui lòng xem chi tiết và tải file TẠI ĐÂY

Đọc thêm