Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 kèm giải trình kết quả SXKD

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 kèm giải trình kết quả SXKD

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023.

Vui lòng xem chi tiết và tải file Tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.