Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

     Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.