Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

     Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

     Chi tiết xem tại đây.

     Giải trình xem tại đây.